در حقیقت اولین شخصی که این قانون را مشخص کرد که هر ارتباط موفق از سه بخش تشکیل شده است آلبرت مهرابیان بود: به اعتقاد وی هر ارتباط موفق از سه بخش تشکیل می شود:

۱- واژه هایی استفاده شده
۲- لحن بیان
۳- زبان بدن (حرکات بدن) فرد سخنگو.

این واقعیت را مدنظر داشته باشید که از طریق کامپیوتر و یا صفحه گوشی تلفن، مشتریان شما قادر به دیدن زبان بدن نیستد، بنابراین در این مواقع مهم ترین عامل لحن بیان (تن صدا) می باشد.
لحن بیان در حقیقت روشی برای بیان ارزش های سازمان و نحوه تفکر آن می باشد، بنابراین نباید خیلی آهسته باشد. به یاد داشته باشید که نحوه بیان و تن صدای گوینده به هنگام صحبت کردن می تواند به احساسات مخاطبین لطمه وارد کند و یا حتی موجب برانگیختن خشم شدید آن ها و در نتیجه موجب فراری شدن مشتریان و مشتریان بالقوه شما شود.

لحن بیانِ مناسب، شما را به درستی به مشتریان تان معرفی می کند.
در حقیقت یک نحوه بیان مناسب به شما این امکان را می دهد که به بهترین شکل خود را تبلیغ کنید. اگر مشتریان هدفتان بازرگانان و خانم ها هستند، نحوه بیان شما باید رسمی و حرفه ای باشد. اما اگر مخاطبین شما نوجوانان هستند، نحوه بیان شما باید دوستانه و گرم تر باشد. انتخاب یک لحن بیان مناسب در طول زمان در حقیقت چیزی است که به شما کمک می کند برند خود را به صورت حرفه ای بسازید. سعی کنید لحن بیان تان به گونه ای باشد که نشان دهنده ی ارزش های سازمان شما باشد.

لحن بیان مناسب شما را از بقیه متفاوت می کند.
برقراری ارتباط پرشور، آرام و یا با لحنی خشن می تواند عامل مهمی در نحوه تفسیر شما توسط مردم باشد. اگر تنِ صدا و لحنِ گفتار در نظر گرفته نشود، کسب و کار شگفت انگیز و نوآورانه شما نمی تواند از سایر کسب و کارها تمایز داده شود. تن صدا و لحن بیان می تواند نشان دهنده ی گرمی، تخصص، حس شوخ طبعی و یا هر ویژگی دیگری که می خواهید به مشتریان خود منتقل کنید باشد و شما را از سایر رقبا جدا کند.

لحن بیان مناسب به اعتمادسازی کمک می کند.
هنگامی که مشتریان لحن بیان شما را می شنوند در حقیقت با شخصیت شما نیز آشنا می شوند. آن ها بر اساس لحن بیانی که در گفتگو با شما دریافت کرده اند، شروع به ساخت یک تصویر ذهنی از فرد یا سازمان می کنند. بنابراین اگر لحن بیان شما در مکالمات تان با مشتری مناسب و صحیح باشد، در حقیقت احساس اعتماد و آشنایی با سازمان شکل می گیرد. سعی کنید در برقراری ارتباط با مشتریان لحن صحبت مناسبی را به کار گیرید، چرا که این مسئله باعث می شود مشتریان با شما احساس راحتی بیشتری کنند.

لحن بیان مناسب به تاثیرگذاری بیشتر بر مشتری و مجاب نمودن وی به خرید کمک می کند.
به یاد داشته باشید که هنگامی که اعتماد مشتریان بالقوه خود را به دست آوردید، می توانید از آن در جهت تاثیرگذاری بر تصمیمات مشتریان و مجاب نمودن آن ها به خرید از خودتان استفاده نمایید.
منبع: pixus